bạo hành

bao hanh gia dinh 2 - Phụ nữ và bạo lực tinh thần

Phụ nữ và bạo lực tinh thần

Bạo lực tinh thần ở phụ nữ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe phụ nữ về nhiều mặt, vì thế vấn đề này ngày càng được quan tâm một cách sâu sát. Nói về đời sống hôn nhân [...]