17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

Chúng ta luôn tìm kiếm những kiểu tóc thời trang vừa phù hợp với khuôn mặt, vừa tạo sự mát mẻ trong suốt những ngày hè nóng nảy này. Hãy cùng điểm qua kiểu buộc tóc đuôi ngựa khá phổ biến và được các sao yêu chuộng, khiến kiều tóc này trở nên bất hủ theo thời gian:

1. Brigitte Bardot, năm 1945

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Brigitte Bardot 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

2. Audrey Hepburn, năm 1956

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Audrey Hepburn lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

3. Sandra Dee, năm 1959

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Sandra Dee lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

4.Catherine Deneuve, năm 1962

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Catherine Deneuve lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

5. Tennis Barbie, năm 1963

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Barbie lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

6. Chris Evert, năm 1972

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Chris Evert lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

7. Meryl Streep, năm 1980

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Meryl Streep lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

8. Carolyn Bessette-Kenedy, năm 1999

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Carolyn Bessette 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

9. Sarah Jessica Parker, năm 2003

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

10. Reese Witherspoon, năm 2006

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Reese Witherspoon lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

11. Eve Mendes, năm 2010

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Eva Mendes lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

12. Erika Bearman, năm 2011

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Erika Bearman lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

13.Emmy Rossum, năm 2012

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Emmy Rossum lg - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

14. Charlotte Casiraghi, năm 2012

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Charlotte Casiraghi lg 550x308 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

15.Olivia Palermo, năm 2013

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Olivia Palermo lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

16.Gwyneth Paltrow, năm 2013

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Gwyneth Paltrow lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

17. Kate Middlenton

17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian Kate Middleton lg 480x720 - 17 kiểu buộc tóc đuôi ngựa còn mãi theo dòng thời gian

 

Nguồn: http://www.harpersbazaar.com/

 

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment